Det latviske språket

It is the homework in Norwegian but I thought that I could publish it.. before it was corrected by my teacher. Enjoy my mistakes ;DD
Det er en hjemmelekser i Norsk men jeg trodde at jeg kunne å publisere det.. før det er rettet av læreren min. 😀

Det latviske språket er morsmål til cirka 1.7 millioner mennesker og det er det eneste offisielle språket i landet. Det Latviske språket tilhører til baltiske språkgruppe i indoeuropeiske språkfamilie. Jeg synes at det er veldig interessant hvordan det latviske språket ble skapt i løpet av flere århundre og hvordan overlevde det til tross for undertrykkelsen som ble tvunget av ulike land.

Det latviske språket har 3 dialekter – Lībiskais (Libisk), Vidus (Midten) og Augšzemnieku (toppbønder eller topp landboere ) men det literariske språket, som brukes fortsett i dag, er basert på den Vidus dialekten.

Opprinnelig var det Kurši, Zemgaļi, Sēļi, Latgaļi som befolket landets territorium som skiltet seg fra indoeuropeere omtrent 2000 f.Kr. Etter hvert forsvant det forskjellen mellom alle fire språk særlig da de ble kristnet og forenet under samme politiske, økonomiske og religiøse taket – Livonia (Den tyske orden).
I 16. – 18. århundre var det tyskbaltiske prester som ønsket å gjøre latinske religiøse bøker tilgjengelige til latviske medlemmer i kirker og det bidro til skriftlige språket. Men når vi snakker om den litterære språket er det viktig å nevne Ernsts Gliks som var prest i Alūksne. Han oversatt det nye testamentet og det gamle Testamentet til Vidus dialekten men dette språket ble akseptert i Vidzeme, Zemgale og også i Kurzeme.

Jeg synes at det er imponerende hvordan folk levde på denne tida. Jeg synes også at det er så deilig at utenlandske kunne hjelpe slik som de gjorde. Til tross for at det var menn som ønsket å tvinge den kristne troen, var det også menn som ville hjelpe uten å ødelegge kultur og språk. 13. århundre er veldig merkverdig på grunn av at så mye skjedde som påvirket måte hvordan vi lever og snakker nå.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s